اشعار علی اکبر خرم

۱- به نامِ خدا، علم و تقوا داشتن، صفات کمالیّه خدا

۲-عشق به رَبّ، همه فقراء اِلَی الله هستیم، عاشق خدا بودن

۳-صفاتِ حَقّ، خدا را با اخلاص خواندن، وحدت خدا

۴- حُبُّ الله ،خِلقتِ اِنسان ، فَضلُ الله

۵- دربارة خدا

۶- ظرفیَّتِ اِنسان، بهشت در گِرُوِ رضایت حَقّ، جاودانِگیِ رَبّ

۷- اَسماءُ الله، غمِ عالِمان بیش از دیگران است، اِن تَنصُرُالله یَنصُرکُم

8- توانِ بالایِ انسان، خوش بَر احوالِ اَهلِ بهشت، خوانِ رَحمتِ اِلهی

9- غفلتِ از خدا، مِهر و لطفِ رَبّ، شَرایِطِ قُربِ به خدا

10- خودشناسی، راه خدا در ولایت محمّد و آل محمّد است ،توفیق الهی

11- طلبِ حکمت و گذشتِ از خدا، ارتباط با خدا، الهی العَفو

12- استغفار ،مؤمن بی ریا است، گنهکارِ پشیمان

13- اُمید به رحمتِ حَقّ، کِش و قوسِ زمانه، چشیدَنِ مِیِ عِشق

14- تکاملِ انسان، پرهیز از بدی، ضعف و درماندگیِ بَشَر

15- وصالِ دوست- با اَدَب بودن- دل داده به حَقّ

16- یا ربّ اِغفِرلی- دوری از هوایِ نفس- یَا مُقَلِّبَ القُلُوب

17- شَفاعَت- همه جهان مخلوق خدا هستند- سِتمگران

18- عشقِ به خدا

19- عِشقِ بر خالِق

20- مَشیَّت و خواستِ خدا

21- ستایشِ معبود

22- برخی از صفاتِ مُؤمِنین و مُؤمِنات وجایگاهِ آنها در نزدِ خدا

23- تجارَتِ با خدا

24- اِخلاص در نیایِش- تلاش برای رِزق- اَهلِ عِبرَت کم اند

25- تواضُع و فروتنی- اجابَتِ دعا- هرکاری را باید با انشاءَالله شروع کرد

26- چرا می گوئید آنچه را عَمَل نمی کنید

27- سِرِشتِ آدمی- کُفرانِ نعمت ، سلبِ نعمت می کند- دوری از تَکَبُّر

28- مالِکِ نفع و ضَرَر خویش نمی باشیم- بخشش و احسان- دردِ عشق

29- تقاضا داشتنِ روحی بزرگ از خدا- قصدِ دشمن نابودی ما بود- دَرَخشِشِ حَقّ

30- رَفعِ گرفتاری با دعا- اِعتدال و میانه رَوی در زندگی- نِکوهِش از بداخلاقی