اشعار علی اکبر خرم

۳-صفاتِ حَقّ، خدا را با اخلاص خواندن، وحدت خدا

صفاتِ حَقّ

آنـچــه بـیـنــی زِ ذرّاتِ وجـود

هـمــه در ذِکر و قیام اند و قعود

اَلاَحَــد واحِــد و صَــمَد گویند

در هـمــه حـال و بِهِنگامِ سُجود

خدا را با اخلاص خواندن

یـک دِلی از رضـا و ایمان را     

آوری ، خـوان خدا و رضوان را

 

وحدت و یگانگی خدا

هرآنکه عاشِقِ حَقّ شد به چهره لبخند است

چراکه گوهَرِ توحید، به گردنش بند است

مدام وِردِ زبانش خدا خدا باشد

خوشا به حالِ کسی که کلامِ او قَند است