اشعار علی اکبر خرم

16- یا ربّ اِغفِرلی- دوری از هوایِ نفس- یَا مُقَلِّبَ القُلُوب

یا ربّ اِغفِرلی

خــداونـــدا تـــو سـَـتّـــاری

مَـن هَــم عَــبــدِ گُـنـهـکـــاری

کُـنَــم تـوبــه بـه دَرگــاهَت

بــیــامُـــرزَم ، کـــه غـَـفّــــاری

دوری از هوایِ نفس

      گََر نباشی تو به دنبالِ هــوا     

می رَسَد از حَقّ تو را لُطف و صَفا

 

یَا مُقَلِّبَ القُلُوب

جُز عِشقِ خودَت ، دِلَم تُهی کُن زِاَغیار

مِهرِ دِگَــران بَـسته به مِهرِ تو زِ ابرار

ای آنکه تویی مُحَوِّلَ الحَولِ وَ الاَحوال

                         حَــوِّل ، کــه مُقَلِّبَ القُلُوبیُّ و الاَبصار