اشعار علی اکبر خرم

24- اِخلاص در نیایِش- تلاش برای رِزق- اَهلِ عِبرَت کم اند

اِخلاص در نیایِش

 

از دل بِخوانَمَت که عنایَت کُنی مرا

عُمری به توبه ام که حمایت کُنی مرا

یا رَب زِ رویِ لُطف و صفا دستِ من بگیر

مــایِل به قربت ام که کفایت کُنی مرا

 

تلاش برای رِزق

آنچه روزی کرده است ما را خدا

در تکـــاپو آیــد و رنج و بـــلا

 

 اَهلِ عِبرَت کم اند

بِگُفت این سُخن را علی سَروَرَم

چو اویـــی امام است و تاجِ سَرَم

همه پند و اندرز و هم حِکمَت است

                           ولی اهلِ عبــرت کَم اند ، دِلبَــرَم