اشعار علی اکبر خرم

28- مالِکِ نفع و ضَرَر خویش نمی باشیم- بخشش و احسان- دردِ عشق

مالِکِ نفع و ضَرَر خویش نمی باشیم

من از خود کِی توان رفعِ خَطَر کرد

بیـابـم نفعی و دَفــعِ ضَرَر کرد

ولی آنگه که خواهد حَیِّ سُبحان

خَـطَـر رَفع و تِجارت پُر ثَمَر کرد

 

بخشش و احسان

         مَغلوله مَکُن به گردَنِ خود دستان

                                       یعنی که مَکُن ، تو سیم و زر در اَنبان

 

  دردِ عشق

منــال از درد اگر با ما می آیی

کـــه دردِ عِشـق را درمان نباشد

بگیر از ما دل و بر آن کسی بند

کــه درمانش دگــر پژمان1 نباشد

1-غم و اندوه