اشعار علی اکبر خرم

30- رَفعِ گرفتاری با دعا- اِعتدال و میانه رَوی در زندگی- نِکوهِش از بداخلاقی

رَفعِ گرفتاری با دعا

هرکه با اخلاص می خوانَد خدا

در گــرفتاری و در رنـج و بَــلا

یَکشِفُ السُّوء است خدا ، وقتِ دعا

می کُند هر دَردِ بی درمان دوا

 

  اِعتدال و میانه رَوی در زندگی

      خـواهی نَشَوی بــرادری از شیطان

باش مُقتَصِدی به جان و دل بَر پیمان

 

  نِکوهِش از بداخلاقی

مگـردان تو رویَت زِگفتارِ کـَس

که اُفتی به ذِلَّت ، شَوی خارو خَس

مَرو رَه تو اَندَر زمین با غرور

                               می اُفتـی به دام و رَوی در قَفَس