اشعار علی اکبر خرم

61- چشمة تسنیم- ذکرِ خدا آرامش می آورد- مقامِ مُعَلِّم

62- کِفایتِ در عدالت- عدالت- تقارُنِ ولایت و عدالت

63- سَروَری در عدالت است- قُربِ به حَقّ- گُستَرِشِ عَدل

64- ولادتِ مولَی المُوَحِّدین علیِ بنِ ابیطالب (ع)

65- انتخاب علی ابن ابیطالب (ع) از طرفِ خدا در غدیر خُم

66- ولادت مولا امیر المؤمنین علی اِبنِ ابیطالب (ع)

67- به مناسبت روزِ غدیرِخُم

68- شِمَّه ای از صفاتِ مولا اَمیرُالمؤمنین علی اِبنِ ابیطالب (ع) به صورت نثرِ مُسَجَّع

69- بیانِ قدری از صفاتِ حضرتِ علی (ع) به صورتِ نثرِ مُسَجَّع به مناسبتِ سال روزِ شهادتِ آن حضرت

70- در شهادتِ مولا علی ابنِ ابیطالب (ع) (1)

71- در شهادتِ مولا علی ابنِ ابیطالب (ع) (2)

72- میلادِ بانویِ دو عالَم حضرتِ فاطمة زهرا (س)

73- شهادتِ حضرتِ فاطمة زهرا (س)

74- میلادِ مسعودِ اِمام حسن مجتبی (ع)

75- در شهادتِ حضرتِ اِمام حسنِ مجتبی (ع) و پندی از آن حضرت

76- وِلادَتِ حضرتِ اَباعَبدِاللهِ الحُسَین (ع)

77- در عزای سالارِ شهیدان حضرتِ اباعبدالله الحُسَین (ع)

78- به مناسبت شهادتِ حضرتِ اباعبدِاللهِ الحسین (ع)

79- در شهادتِ حضرتِ اباعبداللهِ الحسین (ع)

80- آخرین شهیدِ دشتِ کربلا حضرتِ علی اصغر (ع)

82- شهادتِ حضرتِ علیِ بنِ الحُسَین (ع)

83- ولادتِ حضرتِ اِمام مُحَمَّد باقر (ع)